Gewoon kunnen meedoen aan de maatschappij  is niet altijd
een keuze. Dat is voor veel mensen en hun leefomgeving
steeds vaker een punt van zorg en meer.
De omstandigheden van goed voor een ander zorgen veranderen. Van zorg geleverd door alleen professionals naar informele  zorgsystemen van naasten, ervaringsdeskundige en professionals samen.  Bij voorkeur dichtbij, in de buurt waar je leeft en waar iedereen je gemakkelijk in je waarde laat, je ontmoet en leert kennen.

Ongedeeldsamenleven.nl is een netwerk van ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, GGZ professionals, diensten en instellingen die mensen ondersteunen bij hun deelname aan de maatschappij. Vertrouwde en nieuwe verbanden die samen hieraan invulling willen geven. Door kennis te delen en leren van elkaar. Zonder drempels, gemakkelijke en veilig voor iedereen. 
 

Ongedeeld samenleven is het resultaat van ontwikkelingen en activiteiten die vanuit Grenspaal 37 ondernomen zijn. Grenspaal 37 is vernoemd naar gebouw 37 op het terrein van de GGzE, landgoed De Grote Beek in Eindhoven. Hier zijn het hoofdkwartier van de maatschappelijke steunsystemen, de ervaringsdeskundige en het cliënten belangenbureau gevestigd.

Grenspaal 37 is het hart van de initiatieven vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigheid, herstel, participatie en burgerschap. Hier werken mensen met ervaring vanuit hun kwetsbaarheid én kracht samen met mensen die deze kracht ondersteunen. Voor de GGzE bevinden deze  initiatieven zich in de stadsdelen van Eindhoven, regiogemeenten en dorpen.

Vanuit deze initiatieven konden  nieuwe verbindingen met andere mensen en organisaties ontstaan. Of oude verbindingen opnieuw opbloeien en groeien in betekenis omdat ze nuttig en noodzakelijk zijn voor het creëren de randvoorwaarden van ongedeeld samenleven.

Door alle betrokkenen ongedeeld samenleven als doelstelling en belofte mee te geven, vallen rol, relatie er persoonlijke functie weg en kan het een netwerk worden van en voor mensen die andere mensen ondersteunen bij hun deelname aan de maatschappij.

In april 2012 werd een Spirit of Planetree Nederland Award uitgereikt aan Granspaal 37

In het najaar van 2012 zullen meer Geestelijke Gezondheids centra het concept van ‘ongedeeld samenleven’ inzetten en ontstaat er een uniek nationale openbare sociale infrastructuur..Door de rechten van ongedeeldsamenleven.nl niet exclusief te houden voor een organisatie, maar juist toepasbaar te houden
voor alle vergelijkbare organisaties kunnen ander e organisaties aansluiten en kan er een landelijk netwerk ontstaan waarin niet de zorgverlening centraal staat, maar het recht op participatie.